Systemavgift

Årlig systemavgift IP Arbetsvillkor

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag

Den årliga systemavgiften betalas till Sigill, som äger standarden. Systemavgiften omfattar en kostnad för drift, uppdatering och löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden.

Avgiftsmodellen är storleksbaserad och utgår från KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober. Under det första året som ansluten kund ska systemavgiften betalas under samma månad som ni som kund gör en anmälan till ert valda certifieringsorgan, därefter betalas en årlig avgift och fakturan skickas ut i februari. 

För IP Arbetsvillkor är det företagets omsättning som avgör storleksklass.

Systemavgift IP Arbetsvillkor 2024

Om företaget också har en annan IP-certifiering så räknas IP Arbetsvillkor som en kompletteringsmodul.

Rabatt systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag

    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1200 kr exkl. moms per år och per modul.

För att minska på vår miljöbelastning vill vi helst skicka fakturor med e-post. V. v. meddela oss din e-postadress på info@sigill.se. Vill du ändå ha en pappersfaktura tar vi ut en fakturaavgift för att täcka kostnaden för det.

Korrekta uppgifter om din produktion
För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »

Detta ingår i systemavgiften:

Aktuell regelhandbok med kriterier och åtgärdsplan
Stödmaterial för att uppfylla kriterierna
Presentation av certifierade företag på sigill.se
Tillgång till aktuell information om förändrade villkor för er verksamhet
Nyhetsbrev om IP-standarden
Löpande kalibrering av de ackrediterade (godkända) certifieringsorganen
Möjlighet till kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill om råvaran är IP Sigill-certifierad.