Systemavgift

Årlig systemavgift IP Arbetsvillkor

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag

Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan.

Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften för innevarande år. Kostnaden för revisonen betalas till certifieringsorganet. Avgiftsmodellen för IP Arbetsvillkor är storleksbaserad och utgår från KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

För IP Arbetsvillkor är det företagets omsättning som avgör storleksklass.

Systemavgift IP Arbetsvillkor 2023

Om företaget också har en annan IP-certifiering så räknas IP Arbetsvillkor som en kompletteringsmodul.

Rabatter systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag

    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1100 kr exkl. moms per år och per modul.

  • Flera företag med samma IP-certifiering

    Om flera företag med samma ägare är certifierade enligt en och samma standardmodul (ex. IP Gris Grundcertifiering) kan flerföretagsrabatt tillämpas. Flerföretagsrabatt innebär att full systemavgift betalas för det företag som har störst certifierad verksamhet och de andra företagen betalar den reducerade avgiften 1100 kr exkl. moms per år och per företag.

    Flerföretagsrabatten kan inte kombineras med ”Tilläggsinriktning reducerat pris”.

För att minska på vår miljöbelastning vill vi helst skicka fakturor med e-post. V. v. meddela oss din e-postadress på info@sigill.se. Vill du ändå ha en pappersfaktura tar vi ut en fakturaavgift för att täcka kostnaden för det.

Korrekta uppgifter om din produktion
För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »

Detta ingår i systemavgiften:

Aktuell regelhandbok med kriterier och åtgärdsplan
Stödmaterial för att uppfylla kriterierna
Presentation av certifierade företag på sigill.se
Tillgång till aktuell information om förändrade villkor för er verksamhet
Nyhetsbrev om IP-standarden
Löpande kalibrering av de ackrediterade (godkända) certifieringsorganen
Möjlighet till kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill om råvaran är IP Sigill-certifierad.