Systemavgift

Årlig systemavgift Fisk & Skaldjur

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

Systemavgift betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften anpassas efter den certifierade verksamhetens storlek. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.

 Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet. Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

Systemavgift IP Sigill Fisk & Skaldjur 2024

Rabatter systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag
    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1100 kr exkl. moms per år och per modul.

  • Flera företag med samma IP-certifiering
    Om flera företag med samma ägare är certifierade enligt en och samma standardmodul (ex. IP Sigill Frukt & Grönt) kan flerföretagsrabatt tillämpas. Flerföretagsrabatt innebär att full systemavgift betalas för det företag som har störst certifierad verksamhet och de andra företagen betalar den reducerade avgiften 1100 kr exkl. moms per år och per företag.

    Flerföretagsrabatten kan inte kombineras med ”Tilläggsinriktning reducerat pris”.

Licensavgift för märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill ingår i systemavgiften för primärproducenter och ekonomiska föreningar. Regler kring märkning med Svenskt Sigill se information här. 

Korrekta uppgifter om din produktion

För att er systemavgift ska bli rätt 2023 måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »