4. Hantering efter skörd inkl. kylning, lagring, packning och transport