Systemavgift IP Sigill Frukt & Grönt

Årlig systemavgift IP Sigill Frukt & Grönt

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

Systemavgift betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften anpassas efter den certifierade verksamhetens storlek. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.

Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

Systemavgift IP Sigill Frukt grönt 2024

Licensavgift för märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill ingår i systemavgiften för primärproducenter och ekonomiska föreningar. Regler kring märkning med Svenskt Sigill se information här. 

Rabatt systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag

    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1100 kr exkl. moms per år och per modul.

  • Korrekta uppgifter om din produktion
    För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.

Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »