Tillval FSA

Tillval FSA

Många globala livsmedelsföretag kräver en certifiering som lever upp till FSA.          IP Sigill Frukt & Grönt och Tillval FSA motsvarar FSA-standardens guldnivå.

FSA

FSA (Farm Sustainability Assessment) är en så kallad referensstandard för hållbart jordbruk som har tagits fram av flera multinationella livsmedelsföretag, till exempel Starbucks, Nestlé och Nomad Foods. Andra certifieringssystem och standarder i hela världen jämförs mot FSA. På så sätt kan livsmedelsföretagen försäkra sig om att samma hållbarhetskrav uppfylls, oavsett varifrån de köper sina produkter.

Tillval FSA och IP Sigill Frukt & Grönt räcker

IP Sigill Frukt & Grönt i kombination med Tillval FSA motsvarar kraven i referensstandarden. Det betyder att företag som vill leverera till  livsmedelsföretag som kräver FSA kan använda IP-standarden. För dig som producent innebär det att din IP Sigill-certifiering räcker för att leverera, det behövs inga ytterligare kontroller.

Fåtal extra regler

Tillval FSA innehåller bara ett fåtal regler eftersom certifiering enligt IP Sigill Frukt & Grönt ligger väldigt nära kraven i referensstandarden, men några kompletteringar behövs. Det är till exempel regler som handlar om planering av företagets lönsamhet, minskad risk för markpackning samt regler kring användning av vatten.

Om företagen bakom FSA

De livsmedelsföretag som har utvecklat referensstandarden FSA har gått samman under namnet SAI Platform, (Sustainable Agriculture Initiative Platform). SAI-plattform ansluter medlemmar och externa intressenter för att katalysera förändringar och etablera hållbart jordbruk. För mer information på www.saiplatform.org