Systemavgift

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

Den årliga systemavgiften betalas till Sigill, som äger standarden. Systemavgiften omfattar en kostnad för drift, uppdatering och löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden.

Avgiftsmodellen är storleksbaserad och utgår från KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober. Under det första året som ansluten kund ska systemavgiften betalas under samma månad som ni som kund gör en anmälan till ert valda certifieringsorgan, därefter betalas en årlig avgift och fakturan skickas ut i februari. 

Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

Rabatt systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag
    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1200 kr exkl. moms per år och per modul.

Licensavgift för märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill ingår i systemavgiften för primärproducenter och ekonomiska föreningar. Regler kring märkning med Svenskt Sigill se information här. 

Korrekta uppgifter om din produktion

För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion » 

 

Systemavgift IP grundcertifiering Gris

Systemavgift IP Sigill Gris