Kom igång med IP -certifieringen

Kom igång med IP -certifieringen

KOM IGÅNG MED IP-CERTIFIERING

1.Läs reglerna som gäller för din verksamhet.
IP Livsmedel

2.Anmäl till ett certifieringsorgan att du vill certifiera verksamheten, de hittar du här

3.Gör de förbättringar om behövs.

4.Bestäm datum för revision med certifieringsorganet du har valt. Vid revisionen är det viktigt att vara väl förberedd, ju mer som är på plats desto fortare får du certifikatet.

UPPGIFT OM DITT CERTIFIKAT TILL KUNDERNA

Direkt när du har fått ditt certifikat och betalat årsavgiften till Sigill Kvalitetssystem lägger vi upp ditt företag på www.sigill.se så att dina kunder kan se att du är certifierad. Det är också möjligt för dina kunder att prenumerera på uppgifter om din IP-certifiering så att de alltid har rätt information.

VÄLJ DEN NIVÅ SOM PASSAR DIN VERKSAMHET

Du kan också lägga till certifiering av bra arbetsvillkor. Beroende på företagets verksamhet och krav från dina kunder kan du välja den nivå som passar dig. Information om regler och kostnader för IP Arbetsvillkor hittar du här.