Anticimex

ANTICIMEX

Anticimex hjälper till med både framtagande, implementering och underhåll av kvalitetsledningssystem för att uppfylla lagkrav och standardkrav för olika verksamheter som kan omfattas av IP Livsmedel.

Vi utgår från våra kontor i hela landet. Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner eller till kundservice för att komma i kontakt med rätt kontor.

 KONTAKT

ola.kotsalainen@anticimex.se

0708-19 00 54

nicklas.bergvall@anticimex.se

072-145 39 06

www.anticimex.se

075-245 10 00