IP Sigill Nöt & Mjölk

Sigillnivå Mjölk- & Nötköttsproduktion

Kvalitetssäkra extra mervärden över svensk lagnivå inom områdena djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Mjölk- och nötköttsproduktion som är oberoende tredjepartscertifierad enligt IP-standardens Sigillnivå bedrivs med god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och miljöansvar. Det är en resursklok produktion för ett uthålligt lantbruk.

Sigillnivå

En mjölk-och nötköttsproduktion som är certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå uppfyller alla svenska lagkrav inom områdena  djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö. Dessutom uppfylls ett antal mervärden inom dessa fokusområden och om man så önskar kan ytterligare värden säkerställas, som t. ex. klimat och geografiskt ursprung.

Mjölk-och nötkött från en producent som är IP-certifierad på Sigillnivå kan bland annat marknadsföras och säljas med följande argument:

  • Beteskrav finns, för mjölkkor är tiden utöver svensk lagstiftning.
  • På gården bedrivs ett omfattande förebyggande djurhälsoarbete för minskat behov av antibiotika.
  • Det sker ingen import av djur till gården, vilket bidrar till ett väldigt gott smittskydd.
  • Ingen export av kalvar sker från gården.
  • Fodret innehåller en stor andel grovfoder/gräs vilket är naturligt foder för idisslare.
  • Inga genmodifierade växter eller genmodifierat foder finns på gårdarna eller ges till djuren.
  • I produktionen och växtodlingen tas ansvar för miljön och vattendragen.
  • Gården producerar kvalitetssäkrade råvaror, som kan spåras tillbaka till gården.

Naturbeteskött
Betar djuren på de svenska naturbetesmarkerna kan nötköttsproduktionen certifieras enligt tillvalet Naturbeteskött.

Klimatcertifiering
Som ett tillval till IP-certifieringen på Sigillnivå kan man som mjölk- och nötköttsproducent välja klimatcertifiera sin produktion.

För att klimatcertifiera sin produktion krävs en komplett energikartläggning på hela gården, att bara förnyelsebar el används, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.

Märkning med Svenskt Sigill
En IP-certifiering på Sigillnivå berättigar till märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill. Det finns även tillvalsmärken för Klimatcertifierad och Naturbeteskött.