6. Hygienrutiner vid hantering av produkter som konsumeras som livsmedel