Utvecklingen av IP-standarden är öppen för insyn och påverkan 

Sigill Kvalitetssystem driver IP-standarden tillsammans med Standardrådet. Alla företag och organisationer som har nytta av att det finns livsmedel och blommor från certifierad produktion på marknaden kan delta. På så sätt är det möjligt för alla som använder IP-standarden att påverka innehållet.

Sigill Kvalitetssystem driver IP-standarden tillsammans med Standardrådet. Alla företag och organisationer som har nytta av att det finns livsmedel och blommor från certifierad produktion på marknaden kan delta. På så sätt är det möjligt för alla som använder IP-standarden att påverka innehållet. För närvarande ingår dessa organisationer i Standardrådet: Axfood, Coop, Djurskyddet Sverige, ICA, Köttföretagen, LRF, Lidl, Livsmedelsföretagen, Martin & Servera, Puutarhaliitto / Finska Trädgårdsförbundet, Svenska Djurskyddsföreningen, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Grisföretagare, Sydgrönt, Vi konsumenter, WWF.  

Standardrådet för IP-standarden sammanträder 3 gånger per år för att diskutera och besluta om nyheter och förändringar. Innan dess har brett sammansatta Temagrupper utarbetat förslag. Där deltar representanter från Standardrådet tillsammans med certifierade företag och experter inom det aktuella området, till exempel djurvälfärd eller arbetsvillkor.