Regeländring Nöt & Mjölk grundcertifiering 2020:1

Läs här om regeländringen i
punkt 4.5 i Nöt & Mjölk grundcertifiering 2020:1

Läs mer här