Regelhandbok

Regelhandböcker för IP Sigill Nöt & Mjölk

Standard för kvalitetssäkrad nöt- och mjölkproduktion med tillval för naturbeteskött och klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Sigill Nöt & Mjölk här:

IP_Handbok Sigill Nöt och Mjölk 2020-1 web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Nöt & Mjölk (version 2020:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Regeländring inom IP Sigill Nöt & Mjölk 2020-1: Det kan vara svårt för producenter att få tag på utsäde som inte är kemiskt betat och därför väljer vi att lätta på reglerna. 

Läs om regeländringen här!

Grundnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering här:

IP_Handbok Nöt och Mjölk grund 2020-1 web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Nöt & Mjölk grundcertifiering (version 2020:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Nöt & Mjölk tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.