IP Frukt & Grönt

IP-certifiering av Frukt & Grönt

 

IP-certifiering av frukt och grönt ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för dig som odlare att uppfylla konsumenternas förväntningar. IP-standarden har tre nivåer med ökande ambitionsgrad, för att passa företag med olika behov.

IP Frukt & Grönt Grundcertifiering innehåller krav kring livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet i nivå med lagstiftning.

IP Sigill Frukt & Grönt har en högre ambition. Miljöpåverkan minimeras genom systematiskt arbete för friska grödor och effektiv användning av insatsvaror. Viktiga delar är en genomtänkt växtföljd, förebyggande åtgärder mot skadegörare, optimerad användning av gödsel och ansvarsfullt uttag av bevattningsvatten. Dessutom genomförs specifika insatser för att bevara och öka den biologiska mångfalden.

Tillval Klimatcertifiering går ännu längre och kräver ytterligare åtgärder för att minska påverkan på klimatet. Det handlar bland annat om utfasning av fossil energi och effektivare utnyttjande av kväve. Tillvalsreglerna finns längst bak i IP Sigill Frukt & Grönt. Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här.

Tillval FSA - Farm Sustainability Assessment. IP Sigill Frukt & Grönt i kombination med Tillval FSA uppfyller kraven i den internationella referensstandarden Farm Sustainability Assesment framtagen av Sustainable Agriculture Initiative (SAI). För dig som producent innebär det att din IP Sigill-certifiering räcker för att leverera, det behövs inga ytterligare kontroller. Läs mer om Tillval FSA här.

Svenskt Sigill-märkning

Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt Sigill märkningen här.

IP Arbetsvillkor kan kombineras med IP Sigill Frukt & Grönt.

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).