Tillval Klimatcertifiering

De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan i produktionen ingår i Tillval Klimatcertifiering. Regelverket baseras på den senaste forskningen inom området. Tillvalet för Klimatcertifiering är öppen för produktion certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå.

30 % minskad klimatpåverkan
Jämfört med genomsnittet är utsläppen från klimatcertifierad växtodling 30% lägre, det har forskarorganisationen RISE kommit fram till i sina beräkningar. Det är i nivå med vad som krävs enligt Parisavtalet och också vad initiativet Science Based Targets menar är den minskning som behövs till år 2030.

Reglerna för klimatcertifiering finns längst bak i varje regelhandbok för respektive modul (produktionsinriktning). Vill du veta mer om klimatcertifiering för olika produktionsinriktningar?
Läs mer här. 

Helhetsgrepp på hållbarhet
Minskad klimatpåverkan kan ofta stå i konflikt med andra hållbarhetsaspekter. Men eftersom klimatcertifieringen är ett tillval till IP-standardens Sigillnivå säkras hållbarhetsaspekter som en god djurvälfärd, biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart vattenuttag. Samtidigt som ett extra fokus ligger på låg klimatpåverkan. 

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering enligt Sigillnivån och tillvalsnivån för klimatcertifiering kan använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad på sina produkter. Läs mer om märkning här. 

KOM IGÅNG MED KLIMATCERTIFIERING 
Kom igång med IP-certifiering