IP Certifierade företag

AB Hulta Handelsträdgård

Ort

VIKEN

Organisationsnummer

5561252031

IP/GC/KC-nummer

IP-12-12017

KC-12-12017

Försäljningskanal

Svenska Odlarlaget ek för

Certifiering

IP Sigill Frukt & Grönt IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Växthusgrönsaker

Arbetsvillkor

Webbsida

-