IP Certifierade företag

AB Östra Sönnarslövs Plantskola (ÖSPAB)

Ort

ÖSTRA SÖNNARSLÖV

Organisationsnummer

5561513614

IP/GC/KC-nummer

GC-12-25048

IP-11-80456

KC-11-80456

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Frukt & Grönt IP Arbetsvillkor IP Livsmedel Grundcertifiering

Produktion

Frukt

Arbetsvillkor

Övrig livsmedelsförädling

E-mail

Webbsida

-