IP Certifierade företag

Aktiebolaget Centralbryggeriet i Linköping

Ort

LINKÖPING

Organisationsnummer

5569485898

IP/GC/KC-nummer

GC-05-26887

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Livsmedel Grundcertifiering

Certifieringsorgan

Kiwa Certification AB c/o Kiwa Sweden AB

Produktion

Övrig livsmedelsförädling

Webbsida

-