IP Certifierade företag

Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård

Ort

LINKÖPING

Organisationsnummer

740116xxxx

IP/GC/KC-nummer

IP-05-12209

KC-05-12209

Försäljningskanal

Svenska Odlarlaget ek för

Certifiering

IP Arbetsvillkor IP Sigill Frukt & Grönt

Certifieringsorgan

HS Certifiering AB

Produktion

Arbetsvillkor

Växthusgrönsaker

Webbsida

-