IP Certifierade företag

Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB

Ort

ASMUNDTORP

Organisationsnummer

5566389663

IP/GC/KC-nummer

IP-12-10528

KC-12-10528

Försäljningskanal

Sydgrönt ek för, Sydgrönt ek för

Certifiering

IP Arbetsvillkor IP Sigill Frukt & Grönt med tillval Klimatcertifiering

Produktion

Arbetsvillkor

Frilandsgrönsaker, potatis

Bär

Webbsida

-