IP Certifierade företag

Honungsföretagarna Sverige Ekonomisk förening

Ort

STENSTORP

Organisationsnummer

7696418560

IP/GC/KC-nummer

GC-16-27525

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Livsmedel Grundcertifiering

Certifieringsorgan

Kiwa Certification AB c/o Kiwa Sweden AB

Produktion

Övrig livsmedelsförädling

Webbsida

-