IP Certifierade företag

Källsprångs Gård

Ort

Åsbro

Organisationsnummer

951103xxxx

IP/GC/KC-nummer

IP-18-11024

KC-18-11024

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Frukt & Grönt IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

Kiwa Certification AB c/o Kiwa Sweden AB

Produktion

Frilandsgrönsaker, potatis

Växthusgrönsaker

Arbetsvillkor

Webbsida

-