IP Certifierade företag

KG Hanssons i Billeberga AB

Ort

BILLEBERGA

Organisationsnummer

5591593461

IP/GC/KC-nummer

IP-12-90027

KC-12-90027

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola med tillval Klimatcertifiering IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Prydnadsväxter

Arbetsvillkor

Webbsida

-