IP Certifierade företag

Oy Ansari-Yhtymä

Ort

FI 54510 Uro, Finland

Organisationsnummer

-

IP/GC/KC-nummer

IP-26-10771

KC-26-10771

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Sigill Prydnadsväxter & plantskola IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Prydnadsväxter

Arbetsvillkor

E-mail

-

Webbsida

-