IP Certifierade företag

Plantviken i Helsingborg AB

Ort

HELSINGBORG

Organisationsnummer

5566820121

IP/GC/KC-nummer

IP-12-12188

KC-12-12188

Försäljningskanal

Svenska Odlarlaget ek för

Certifiering

IP Arbetsvillkor IP Sigill Frukt & Grönt

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Arbetsvillkor

Växthusgrönsaker

Webbsida

-