IP Certifierade företag

Trädgårdshallen Sverige AB, Växjö

Ort

VÄXJÖ

Organisationsnummer

5563812451

IP/GC/KC-nummer

GC-07-25659

KC-07-47160

Försäljningskanal

-

Certifiering

IP Livsmedel Grundcertifiering IP Arbetsvillkor

Certifieringsorgan

SMAK Certifiering AB

Produktion

Grossister och distributionsföretag

Arbetsvillkor

Webbsida

-