IP Livsmedel 2024 – nu är den här

Nu är en ny utgåva av Sveriges största livsmedelstandard publicerad – läs mer här om nya IP Livsmedel 2024.

Nu har en ny version av IP Livsmedel publicerats. Den nya versionen innehåller flera uppdateringar och nytillkomna kontrollpunkter. Det finns flera nyheter inom HACCP- och Allergenavsnittet, men också en helt ny del som handlar om Livsmedelssäkerhetskultur! Den nya versionen börjar att gälla den 1 januari 2024.

I följebrevet till den nya regelhandboken kan du läsa mer om detaljerna kring den nya utgåvan. 
Klicka här.

Uppdateringarna av IP Livsmedel gör nu att standarden uppfyller kraven för Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell där tredjepartscertifierade företag kan få en reduktion av kontrollfrekvensen från myndigheter.

I avsnittet om HACCP har begreppet styrbara grundförutsättningar införts. Syftet är att öka flexibilitet med HACCP förfarandet för att minska den administrativa bördan i mindre livsmedelsföretag. En styrbar grundförutsättning är i risknivå ett mellanting mellan en grundförutsättning och en kritisk kontrollpunkt.  De företag som redan har ett fungerande HACCP system utan styrbara grundförutsättningar behöver inte uppdatera sitt befintliga system.

Uppdateringarna angående Allergener ligger rätt i tiden och där IP Livsmedel ligger i framkant, detta då Livsmedelsverket tillsammans med Socialstyrelsen nyligen presenterat en rapport till regeringen där de anser att en nationell plan behövs för att bättre skydda konsumenter med allergi. Livsmedelsverket menar att ca 10% av alla livsmedelsföretag anger felaktig information angående allergener, vilket innebär både en fara för konsumenter och ökade samhällskostnader. Att vara certifierad till IP Livsmedel underlättar därför för dig som livsmedelsföretagare att göra rätt och erbjuda dina kunder säkra livsmedel.

Även Livsmedelssäkerhetskultur är relativt nytt i lagstiftningen och här hänger såklart IP Livsmedel med. I den nya versionen tillkommer ett helt nytt område vilket berör det som man i förordning (EG) nr 852/2004 benämner som livsmedelssäkerhetskultur (Food Safety Culture). Detta område handlar om hur företaget på bästa sätt kan upprätthålla en hög livsmedelssäkerhet.

Vill du läsa den nya versionen? Gå då in här och läs standarden online eller beställ din helt egna regelhandbok och kom ett steg närmare att bli ett IP certifierat företag.