3. Märkning, journalföring, och spårbarhet av djur