Regelhandbok

Regelhandbok för IP Sigill Lamm

Standard för kvalitetssäkrad lammproduktion med tillval för klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Sigill Lamm här:

IP Sigill Lamm-2018 förkortad för web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Lamm (version 2018:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

 

© Upphovsrätten till IP Sigill Lamm tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.