Regelhandbok

Regelhandböcker för IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola

Standard för kvalitetssäkrad produktion av prydnads- & plantskoleväxter med tillval för klimatcertifiering

Sigill- & tillvalsnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola här:

IP Sigill Prydnadsväxter och plantskola 2020 web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola (version 2020:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2021 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.