Tillval Klimatcertifiering

Tillval Klimatcertifiering

30 % minskad klimatpåverkan
Jämfört med genomsnittet är utsläppen från klimatcertifierad växtodling 30% lägre, det har forskarorganisationen RISE kommit fram till i sina beräkningar. Det är i nivå med vad som krävs enligt Parisavtalet och också vad initiativet Science Based Targets menar är den minskning som behövs till år 2030.​

​Reglerna för klimatcertifiering finns längst bak i varje regelhandbok för respektive modul (produktionsinriktning). Vill du veta mer om klimatcertifiering för olika produktionsinriktningar?
Läs mer här. ​

Helhetsgrepp på hållbarhet
Minskad klimatpåverkan kan ofta stå i konflikt med andra hållbarhetsaspekter. Men eftersom klimatcertifieringen är ett tillval till IP-standardens Sigillnivå säkras hållbarhetsaspekter som en god djurvälfärd, biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart vattenuttag. Samtidigt som ett extra fokus ligger på låg klimatpåverkan. ​

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering enligt Sigillnivån och tillvalsnivån för klimatcertifiering kan använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad på sina produkter. Läs mer om märkning här. 

KOM IGÅNG MED KLIMATCERTIFIERING