Stödmaterial

Stödmaterial IP Arbetsvillkor

Informationen och mallarna i stödmaterialet är tänkt som en hjälp för att uppfylla kriterierna för er certifiering. Stödmaterialet är frivilligt att använda. Företag certifierade enligt IP-standarden ska vara registrerade i tillämpliga myndighetsregister.