Systemavgift IP Frukt & Grönt grundcertifiering

Årlig systemavgift IP Frukt & Grönt Grundcertifiering

 

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag. Systemavgift betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften anpassas till storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.

Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (Konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

Systemavgift IP Frukt grönt Grundcertifering 2024

Rabatt systemavgift

  • Flera IP-certifieringar inom samma företag
    Om ert företag har flera verksamheter som är certifierade enligt IP-standarden (till exempel odling av potatis eller spannmål) styrs avgiften av den största certifierade verksamheten, där fullt pris betalas. För övriga anslutningar betalas ”Tilläggsinriktning reducerat pris” 1100 kr exkl. moms per år och per modul.

Korrekta uppgifter om din produktion

För att er systemavgift ska bli rätt måste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »