Regelhandbok

Regelhandbok IP Sigill Fisk & Skaldjur

Standard för kvalitetssäkrad uppfödning av fisk & skaldjur i slutna system på land, med tillval för klimatcertifiering

Vill du kunna se och bläddra i regelhandboken klicka här

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Fisk & Skaldjur (version 2019:1) inklusive tillval för klimatcertifiering går att beställa här.

Åtgärdsplan

 

© Upphovsrätten till IP Sigill Fisk & Skaldjur tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.