Regelhandbok

Regelhandbok IP Sigill Fisk & Skaldjur

Standard för kvalitetssäkrad uppfödning av fisk & skaldjur i slutna system på land, med tillval för klimatcertifiering.

Sigill- & tillvalsnivå

Ladda ner regelhandboken i digitalt PDF-format här:

IP Sigill Fisk & Skaldjur

Åtgärdsplan

Om du hellre vill beställa en fysisk regelhandbok i pappersform för IP Fisk & Skaldjur går det att göra en beställning här

 

 

© Upphovsrätten till IP Sigill Fisk & Skaldjur tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.