Regelhandbok

Regelhandböcker för IP Gris

Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion.

Grundnivå

Ladda ner regelhandboken i digitalt PDF-format här:

IP Gris grundcertifiering (version 2021:1)

Feltryck IP Gris grundcertifiering 2021

Åtgärdsplan

Om du hellre vill beställa en fysisk regelhandbok i pappersform för IP Gris går det att göra en beställning här

 

Sigill- & tillvalsnivå

Ladda ner regelhandboken i digitalt PDF-format här:

IP Sigill Gris (version 2021:1)

Feltryck IP Sigill Gris tillval klimat 2021

Åtgärdsplan

Om du hellre vill beställa en fysisk regelhandbok i pappersform för IP Sigill Gris går det att göra en beställning här 

 

 

© Upphovsrätten till IP Sigill Gris tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.