Regelhandbok

Regelhandbok för IP Gris

Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion

Sigill- & tillvalsnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Sigill Gris här:

Förkortad version för web IP Sigill Gris - 2016.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Sigill Gris (version 2016:1)  går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2020 formulär.pdf

 

Grundnivå

Se ett utdrag ur regelhandboken för IP Gris Grundcertifiering här.:

IP-Gris-Grundcertifiering-2018-förkortad till web.pdf

Fullständig regelhandbok för IP Gris grundcertifiering (version 2016:1) går att beställa här.

Åtgärdsplan finns här:

Åtgärdsplan-grund-Sigill-kompletteringsmodul 2020 formulär.pdf

© Upphovsrätten till IP Sigill Gris tillhör Sigill Kvalitetssystem AB.