Villkor för anslutning till IP-standarden

Villkor för anslutning till IP-standarden

För att certifiera verksamheten behöver ska reglerna i regelhandboken följas.
Dessutom ska ett antal villkor uppfyllas som beskrivs i  inledningen på regelhandboken och i IP Allmänna villkor, du kan också läsa dem här.