5. Produktbeskrivning, flödesschema och faroanalys