3. Etablering och åtgärder i växande gröda/kultur

3. Etablering och åtgärder i växande gröda/kultur