5. Grundförutsättningar för miljövänlig produktion