Certifieringsorgan

Certifieringsorgan

Certifieringsorgan som certifierar enligt IP Livsmedel

Certifieringsorganen (CO) i listan nedan är godkända (ackrediterade) av myndigheten Swedac för certifiering enligt IP-standarden. Det innebär att Swedac godkänt certifieringsorganens kompetens och oberoende.

De certifieringsorgan som certifierar enligt IP Livsmedel Grundcertifiering är följande:

ControlCert Scandinavia AB

HS Certifiering AB

Intertek Certification AB

Kiwa Certifiering AB

SMAK Certifiering AB